Många av de nya orden 2022 har koppling till samhällskriser.
Många av de nya orden 2022 har koppling till samhällskriser. Bild: Språkrådet

Nya ord 2022: Från epadunk till permakris

De senaste åren har kriserna avlöst varandra: Pandemin, kriget i Ukraina, energikrisen, skenande inflation och nya klimatlarm. Många av årets nyord har en stark anknytning till dessa. Men även ord som returmissbrukare och barbiecore har tagit sig in på listan.

ANNONS
|

Accelerationism: extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror söker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle.

Agrivoltaisk: som kombinerar jordbruk och solkraft.

Autokratisering: process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt.

Avkarbonisering: avveckling av beroende av fossila bränslen.

Barbiecore: estetik inspirerad av Barbiedockor.

Brösta: ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift.

Dödsdoula: professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede.

Edgelord: person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör.

ANNONS

Energifattigdom: otillräcklig tillgång till elektricitet.

Energikrig: krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckyningsmedel.

Epadunk: musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer.

Falsk majoritet: majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ.

Framefotboll: fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen.

Ha dagen: pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt.

Hungersten: graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd.

Kamikazedrönare: obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

Klickkemi: metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar.

Klimatbiljett: subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon.

Klimatskadestånd: ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar.

Matfattigdom: otillräcklig tillgång till mat.

Munkmodell: modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av.

Njutningsäktenskap: tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning.

Permakris: serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris.

Putinpris: pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

Returmissbrukare: person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem.

Selfiemuseum: lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt.

SMR: småskalig modulär reaktor kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas.

Smygflation: prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar.

Sporttvätt: användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

Spökflyg: flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser.

Urbexare: person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser.

Valförnekare: person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val.

Vertiport: vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar.

Virtuellt stängsel: digitalt programmerad inhägnad för djur.

Väntesorg: sorg inför annalkande förlust av en närstående.

Källor: Språktidningen och Språkrådet

LÄS MER:Här är de röda dagarna 2023 – så kan du maxa ledigheten

LÄS MER:Vi måste få ned koldioxidutsläppen

LÄS MER:Nya Teslan är galet snabb – men svårt greppa ratten

ANNONS