Om Telias bygglovsansökan går igenom kommer det att byggas en ny telemast i Södra Härene, strax utanför Vårgårda.
Om Telias bygglovsansökan går igenom kommer det att byggas en ny telemast i Södra Härene, strax utanför Vårgårda. Bild: Lennart Hildingsson

Södra Härene kan få 60 meter hög telemast

Vårgårda kommun har fått in en bygglovsansökan på en 60 meter hög telemast i Södra Härene. Har man synpunkter på planerna gäller det att tycka till senast den 2 november.

ANNONS

Ansökan, som är inskickad av Telia, avser uppförande av en telemast på 60 meter och en tillhörande teknikbod. Planen är att placera masten på en tomt i Södra Härene, 1,2 km väster om E20.

Senast den 2 november vill kommunens bygg- och miljönämnd få in eventuella synpunkter på bygglovsansökan. Kommunens byggchef Sabina Talavanic konstaterar att det än så länge inte har kommit några invändningar.

– Det här är mitt ute i skogen och inga fastigheter ligger särskilt nära, så vi räknar inte med att få några synpunkter, säger hon. När det kommer in bygglovsansökningar ska vi bedöma om det finns ett allmänintresse, och masten kommer ju synas från långt håll så då gjorde vi såhär.

ANNONS

Sabina Talavanic berättar att Telia kom in med en bygglovsansökan redan för knappt två år sedan som kommunen inte ville godkänna.

– Då ville de placera masten mitt på en åkermark och anlägga en väg dit. Det tyckte vi var olämpligt. Vi sa att vi inte kunde tillstyrka det och då drog de tillbaka sin ansökan.

En flyghinderanalys av den nya placeringen har redan gjorts och visar att masten inte skulle störa flygtrafiken i området.

– Den här masten är inte särskilt hög, menar Talavanic. I slutet av förra året fick vi synpunkter på en mast som skulle placeras nära korsningen i Siene. Det var flera som hade hus i närheten och menade att värdet skulle sjunka på deras fastigheter. Men det blev en mast ändå.

LÄS MER:Fackliga röster om kommunchefens förlåt-brev –och framtiden

LÄS MER:Efter vattenläckan i somras – Rialto Bio visar film igen

ANNONS