Eva-Lotta Pamp (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden Alingsås.
Eva-Lotta Pamp (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden Alingsås. Bild: Jenny Förander

Nej, äldreomsorgen är inte i fritt fall!

Ivo förringar all personal med hög kompetens och hög utbildningsgrad, skriver Eva-Lotta Pamp (M), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

ANNONS
|

Svar till ”Äldreomsorgen är i fritt fall”, 4/3.

Har du läst rapporten från Ivo?

Det har jag gjort. Och att som Ivo gör, hävda att personalen inte har tillräcklig kompetens och inte behärskar svenska språket, anser inte jag ger en rättvisande och nyanserad bild av äldreomsorgen i Alingsås. Tvärtom anser jag att Ivo förringar all personal med hög kompetens och hög utbildningsgrad. Över 80 procent av personalen är utbildade undersköterskor.

Vi har också en särskild utbildningssjuksköterska som arbetar med handledning och vägledning av nyanställda. Vi har utbildat ett 60-tal personer inom Äldreomsorgslyftet, vi samarbetar med Vård-och omsorgscollege och vi har särskilda språkombud på varje avdelning på våra särskilda boenden. Detta gör vi för att hjälpa, stötta och vägleda alla nyanställda och de som inte har svenska som modersmål. Allt för att höja kompetensen för de som är nya på jobbet. Och vi har alla någon gång varit nya på jobbet.

ANNONS

Regionens ansvar

Kommunen får också kritik för att regionen inte gör sitt jobb. Att ge kommunen kritik för att brytpunktssamtal och läkemedelsgenomgångar inte dokumenterats eller inte genomförts anser inte jag ger en rättvisande och nyanserad bild av äldreomsorgen i Alingsås. Det är läkarnas, och därmed regionens ansvar att detta görs, så rikta kritiken där den hör hemma.

Med detta sagt, så välkomnar jag att Ivo granskar äldreomsorgen. Det finns alltid något att förbättra. Och den kritik vi fått för bristande dokumentation behöver vi ta till oss och jobba hårdare med framöver. Kompetensförsörjningen är också prioriterad, och vi jobbar vidare med den. Likaså måste nämnden nu säkerställa att riktlinjer och regler följs, och att de höga kvalitetskrav nämnden har efterlevs.

Att du, Patrick, anser att vård- och omsorgsnämnden har för liten budget, får stå för dig.

Nämnden har av kommunfullmäktige fått 913 miljoner kronor för att bedriva vård och omsorg, det är en ökning med 60 miljoner kronor sedan 2022. Vård- och omsorgsnämnden omsätter drygt 1 miljard svenska kronor. Det anser inte jag är en liten budget.

Eva-Lotta Pamp (M)

Ordförande vård- och omsorgsnämnden

LÄS MER:Kommunen vill bakgrundskolla vårdpersonal – stoppas av grundlag

LÄS MER:Allvarliga brister i vården på äldreboenden i Alingsås – ”Inte patientsäkert”

LÄS MER:Äldreomsorgen i Alingsås i fritt fall

ANNONS