Replik: Den moderatledda regeringen satsar på välfärden

Verkningsfulla förslag från den RödGröna ledningen lyser med sin frånvaro, skriver regionrådet Gustaf Josefson (M) i en replik.

ANNONS
|

Svar till ”Vi är bara i början av Ulf Kristerssons sjukvårdskris”, 19/10.

Sverige står inför utmanande ekonomiska tider, och i ljuset av detta satsar regeringen på att stärka välfärden. För att hantera Sveriges ekonomiska utmaningar bedriver regeringen en återhållsam finanspolitik för att få ner inflationen. Målet är att stödja de mest utsatta samtidigt som vi främjar tillväxt och skapar jobbtillfällen. Regeringen går fram med ett förstärkt jobbskatteavdrag, sänker skatten för låga och medelhöga inkomster och stärker arbetslinjen. Detta kommer att ge skatteavlastning för många svenskar och hjälpa dem att hantera den ekonomiska påfrestningen.

För att stärka hälso- och sjukvården föreslår regeringen ett sektorsbidrag om 3 miljarder kronor för 2024. Pengarna kommer att användas där vårdbehovet är mest akut, med målet att säkerställa tillgänglig och kvalitativ vård för patienterna. Men det handlar inte bara om att öka budgeten, det handlar om att använda resurserna klokt och effektivt. Det är viktigt att vård ges på rätt vårdnivå, för att avlasta sjukhusen. För att främja omställningen till nära vård satsar regeringen 43 miljoner kronor på primärvården. Men viktigast av allt, regeringen tar ett avgörande steg mot att bekämpa cancer och barncancer genom att föreslå ytterligare 500 miljoner kronor per år under perioden 2024 till 2026. Denna satsning kommer att höja ambitionerna inom cancer- och barncancervården och uppdatera Sveriges cancerstrategi.

ANNONS

Vi har påtalat det tidigare och gör det gärna igen - om mer pengar vore lösningen på bekymren inom sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) så borde problemen efter år av satsningar i mångmiljardklassen under GrönBlå Samverkan, varit lösta. Istället måste samtalet börja handla om produktivitet och effektivitet. Det handlar inte om att medarbetarna ska springa snabbare utan att tillse att de kan ägna sig åt rätt saker, om att effektivisera arbetssätt, processer och patientflöden. Detta för att långsiktigt kunna erbjuda bästa möjliga vård till dem som vi företräder - nämligen invånare, och patienter, men också goda arbetsförhållanden till våra medarbetare.

I VGR är inte lösningen tillskjutande av finansiering gång efter annan, att skjuta problemen framför sig eller att hänskjuta dem till någon annan. Verkningsfulla förslag från den RödGröna ledningen lyser med sin frånvaro. Det är uppenbart att regionen saknar en handlingskraftig politisk ledning som har förmågan att fatta de beslut som situationen kräver. Att från början lägga en underfinansierad budget för 2023 om 1.4 miljarder kronor visar på det djupt problematiska läget vi befinner oss i. Alla valrörelsens löften om kortare vårdköer och ekonomi i balans ekar tomt i regionens korridorer. Regionens sjukhus beräknade underskott om 1.8 miljarder kronor med en prognos för året på ett underskott om 2.4 miljarder kronor talar sitt tydliga språk. Den socialdemokratiskt ledda ledningen är inte uppgiften mogen att leda regionen.

Gustaf Josefson (M), Regionråd VGR

LÄS MER:Vem räddar sjukvården?

LÄS MER:Insändare: Vi är bara i början av Ulf Kristerssons sjukvårdskris

ANNONS