Replik: Enkelt att bara se situationen från en sida

Att alltid ”veta” sanningen med stort S när det gäller konflikten i Mellanöstern är något som i stort sett hela vänsterrörelsen med flera ägnar sig åt, och nyanser saknas oftast fullständigt, skriver Lennart Hasselteg.

ANNONS
|

Svar till Elsa-Lena Åström, Kommunistiska partiet.

Du vänder dig med frågor till våra politiker, men jag tar mig ändå friheten att reagera på din insändare.

Så bekvämt att endast behöva se situationen från endast en sida, det gör ju allting mycket enkelt. Att konflikter mellan enskilda personer till exempel i ett parförhållande eller om det handlar om större sammanhang, är ju inte enbart den ena partens fel och att den andra alltid är skuldfri och därmed offer, eller?

Att alltid ”veta” sanningen med stort S när det gäller konflikten i Mellanöstern är något som i stort sett hela vänsterrörelsen med flera ägnar sig åt, och nyanser saknas oftast fullständigt. Det blir något tröttsamt att allt som handlar om konflikten mellan Israel och palestinierna alltid handlar om att den ena parten, Israel, alltid är den som begår alla övergrepp och har all skuld, medan den andra sidan aldrig begår några övergrepp och alltid är helt skuldfri. Att vara så polariserad gör att det för väldigt många inte blir särskilt trovärdigt. Insändaren i AT den 21 oktober är ett talande exempel på detta.

ANNONS

Lennart Hasselteg

LÄS MER:Insändare: Hur vill ni bidra till fred?

LÄS MER:Replik: Israel är Mellersta Österns enda demokrati

ANNONS