Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot från Herrljunga.
Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot från Herrljunga. Bild: Kristdemokraterna

Replik: Könsbyteslagen fel väg att gå för att möta barn och ungas behov av stöd

Att Miljöpartiet väljer att bortse från de fakta som visar att könsdysfori hos unga i många fall försvinner under uppväxten och att ett tidigt byte av juridiskt kön riskerar att leda till att individen fortsätter mot irreversibla åtgärder som man sedan ångrar är som jag ser det inte att sätta barns hälsa och välmående i första rummet, skriver Ingemar Kihlström (KD) i en replik.

ANNONS
|

Svar till ”Varför vill Kristdemokraterna sätta käppar i hjulet för människor?”.

Repliken från Miljöpartiets Janine Alm Ericson och Thony Andreasson Aderum på min debattartikel gällande mitt motstånd mot förslaget till ny könslag är anmärkningsvärd. Förutom att man i huvudsak riktar in sig på oss kristdemokrater och vad som driver vårt engagemang, saknas också svar eller motargument för de risker som många lyfter fram för detta lagförslag. Att avfärda de invändningar och argument mot lagförslaget som kommer från barnläkare, psykologer, professorer, Karolinska Institutet och också många kvinnoorganisationer som endast skrämselretorik visar nog snarare på Miljöpartiets aktivistiska syn på denna fråga än att föra en seriös diskussion. Att MP också röstade emot en ny remissomgång gällande det nu modifierade lagförslaget visar i än högre grad att man redan bestämt sig och inte är intresserad av att få veta vad som lagförslaget verkligen kommer att innebära eller vilka farhågor som professionen har mot förändringen.

ANNONS

För mig som kristdemokrat är det självklart att se till alla människors bästa och i mina ögon så är barn och ungdomars hälsa mycket viktig. Vården och stödet från samhället gällande unga människors psykiska hälsa behöver förbättras och utvecklas men att genomdriva ett lagförslag om ändrad könslag i snabb takt utan eftertanke och analys riskerar att i många delar snarare förvärra situationen och kan medföra att unga personer påbörjar och genomgår behandling som man sedan ångrar med stort lidande som följd. Att Miljöpartiet väljer att bortse från de fakta som visar att könsdysfori hos unga i många fall försvinner under uppväxten och att ett tidigt byte av juridiskt kön riskerar att leda till att individen fortsätter mot irreversibla åtgärder som man sedan ångrar är som jag ser det inte att sätta barns hälsa och välmående i första rummet. Jag som kristdemokrat väljer dock en annan väg och låter mig, till skillnad från Miljöpartiet, att ledsagas av försiktighetsprincipen, och röstar därför nej till det nya lagförslaget på onsdag 17 april. Detta nej till det nya lagförslaget om könsbyte bygger jag på argumentation och fakta från de läkare, professorer och psykologer som arbetar dagligen med frågan och detta ställningstagande gör jag för att värna en omsorg om alla barn och ungas välmående utan aktivistiska skygglappar.

Ingemar Kihlström (KD)

Riksdagsledamot Herrljunga

LÄS MER:Debatt: Stoppa könsbyteslagen innan det är för sent

LÄS MER:Debatt: Varför vill Kristdemokraterna sätta käppar i hjulet för människor?

ANNONS