Magnus Elsing, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg och Linda Borg, Ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst.
Magnus Elsing, Förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg och Linda Borg, Ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst. Bild: Pressbild

Slutreplik: Tvistlösningsorgan ska användas restriktivt

Parterna är överens om att tvistlösningsorgan ska användas restriktivt. Detta överensstämmer inte med Fastighetsägarnas agerande, skriver företrädare för Hyresgästföreningen i en slutreplik.

ANNONS

Svar till: ”Förvånande kritik från Hyresgästföreningen”.

I AT den 14 februari skrev Linda Siverbo från Fastighetsägarna svar på vår debattartikel om att organisationen väljer att låta en skiljeman utsedd av Hyresnämnden avgöra förhandlingarna för flera hundra privata lägenheter i Alingsås kommun.

Enligt Siverbo är Hyresgästföreningens kritik mot agerandet vilseledande, då lagstiftningen sedan 1 januari 2023 möjliggör ett sådant förfarande. Från vår sida har vi svårt att förstå förvåningen. Det är riktigt att lagen medger att en skiljeman kan avgöra de årliga förhandlingarna. Det är en ordning som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har avtalat om i förhandlingsordningarna. Men parterna är också överens om att tvistlösningsorgan ska användas restriktivt. Detta överensstämmer inte med Fastighetsägarnas agerande. I närmare 100 kommuner runt om i landet har organisationen valt att ta de årliga förhandlingarna till skiljeman. Är det en restriktiv användning av tvistlösningsorgan?

ANNONS

Vi har inför förhandlingarna om årets hyresjustering haft kontakt med många hyresgäster som är oroliga för den hyreshöjning på 12 procent som Fastighetsägarna har begärt. Hyresgästerna har drabbats hårt av kostnadskrisen, tog stort ansvar i och med fjolårets rekordhöga hyreshöjningar och har förlorat tio års reallöneutveckling. I sitt svar vill Fastighetsägarna hävda att de har förståelse för hyresgästernas situation. Vi låter läsarna själva avgöra om rekordhöga hyreskrav rimmar väl överens med det påståendet.

Hyresgästföreningen värnar den svenska förhandlingsmodellen där parterna gemensamt diskuterar fram en kompromiss mellan fastighetsägarnas intressen och hyresgästernas situation. Vi menar att detta system är särskilt viktigt att slå vakt om i en tid då den ekonomiska utvecklingen sätter hård press på såväl hyresvärdar som hyresgäster. I både förhandlingarna och medlingen som föregick Fastighetsägarnas ansökan om skiljeman i Alingsås har vi varit beredda att kompromissa. Hyresgästföreningen är en konstruktiv part som värnar hyresrätten som boendeform.

Magnus Elsing, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Linda Borg, ordförande, Hyresgästföreningen MittVäst

LÄS MER:Replik: Förvånande kritik från Hyresgästföreningen

LÄS MER:Debatt: Beklagligt att årets hyresförhandlingar avgörs av skiljeman

ANNONS