Ungas första jobb – en avgörande milstolpe i livet

Vi behöver fler ungdomar som tar sitt första steg in på arbetsmarknaden i sommar och på så sätt får sysselsättning och självförsörjning, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Det är dags att sätta fokus på ungas möjlighet till arbete och försörjning, men regeringens beslut att från och med april kraftigt höja arbetsgivaravgiften för unga är fullständigt obegripligt. Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften så att fler jobb kan skapas. Vi behöver fler ungdomar som tar sitt första steg in på arbetsmarknaden i sommar och på så sätt får sysselsättning och självförsörjning.

Enligt Nyföretagarcentrum har nyföretagandet i Västra Götaland sjunkit med över 22 procent i april i år, detta jämfört med föregående år. Det är små och medelstora företag som skapar fyra av fem jobb, men med den rådande ekonomiska situationen, bromsas nu detta in. I en tid av mer ekonomisk oro behöver politiken fokusera på att driva en arbetsmarknadspolitik som ser till att jobb skapas och som stärker vår gemensamma välfärd.

Men de höjda arbetsgivaravgifterna drabbar även de offentliga arbetsgivarna som anställer många unga på sommaren. Genom sänkta arbetsgivaravgifter för unga blir det billigare att anställa och på så sätt få möjligheten till sitt första jobb - en lön och den frihet som följer med det. Dessutom ger det unga värdefull arbetslivserfarenhet och kanske även en första referens, något som kan bli avgörande för deras framtida karriärer.

Men vi kan inte stanna där. Bristen på rätt arbetskraft är påtaglig inom både privata företag och offentlig sektor. Samtidigt kämpar vissa grupper i samhället med att ta sig in på arbetsmarknaden. I Västra Götaland lämnar nästan 16 procent av ungdomarna grundskolan utan godkända betyg, vilket begränsar deras möjligheter på arbetsmarknaden och skapar en känsla av utanförskap och brist på framtidstro. För att minska klyftorna och främja delaktighet behöver samarbetet mellan skolan och näringslivet stärkas ännu mer.

Gymnasiala lärlingsanställningar och företagarutbildningar bör inriktas på framtidens bristyrken. Genom att kombinera teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet kan unga människor utveckla relevanta färdigheter och kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Det är också viktigt att främja livslångt lärande och erbjuda möjligheter till omskolning för att möta förändringar senare i arbetslivet och för att byta till yrken med hög efterfrågan.

Vi behöver en politik som säkerställer och stimulerar jobbskapande, så att unga ges en chans till sitt första jobb och därmed en starkare start i livet. I Sverige är kostnaderna för att anställa höga på grund av de höga arbetsgivaravgifterna. Vi i Centerpartiet vill säkerställa så att fler unga får sitt första jobb och på så sätt ge dem en starkare start i livet! Vi kan inte låta höga kostnader och begränsningar stå i vägen för ungas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det är dags för en förändring som prioriterar ungas framtid och ger dem de verktyg de behöver för att bygga ett tryggt arbetsliv.

Anders Ådahl (C), riksdagsledamot och talesperson för forskning och högre utbildning

Cecilia Andersson (C), regionråd Västra Götaland

Aida Karimli (C), regionfullmäktigeledamot och v. ordf. Miljö- och regionutvecklingsnämnden

LÄS MER:Krångla inte till det för den svenska arbetsmarknaden

LÄS MER:Replik till Anders Julins insändare om RUT-avdrag

LÄS MER:Centern i Herrljunga satsar också på en vargfri kommun

ANNONS