Hur tänker Socialdemokraterna att en uppskrivning av budget långt under kostnadsökningarna ska kunna göra något åt hela den katalog med brister som vid det här laget borde vara uppenbara för alla, skriver Kristoffer. Bilden är en genrebild.
Hur tänker Socialdemokraterna att en uppskrivning av budget långt under kostnadsökningarna ska kunna göra något åt hela den katalog med brister som vid det här laget borde vara uppenbara för alla, skriver Kristoffer. Bilden är en genrebild. Bild: Stefan Bennhage

Vad vill S med äldreomsorgen?

Hur tänker Socialdemokraterna att en uppskrivning av budget långt under kostnadsökningarna ska kunna göra något åt hela den katalog med brister som vid det här laget borde vara uppenbara för alla, skriver Kristoffer.

ANNONS
|

Det grymtas inom delar av oppositionen i Alingsås. Vi vet sedan tidigare att Vänsterpartiet inte är de som lägger fingrarna emellan när det kommer till en robust välfärd (AT 24/3-22). Nu skriver Sverigedemokraterna (AT 18/4-23) att de vill prioritera äldreomsorgen och göra något åt de sammanhängande problemen med dålig patientsäkerhet och ogina arbetsvillkor som gör det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

Men vad tycker Socialdemokraterna? En av de uttalade förutsättningarna för att släppa fram det borgerliga minoritetsstyret i Alingsås var ju att välfärden skulle ha full kostnadstäckning (AT 13/10-22). Men samtidigt som inflationen är hög och vård- och omsorgsnämndens uppdrag växer i takt med en åldrade befolkning, justerades nämndens budget upp med bara sju procent inför 2023.

ANNONS

Är det full kostnadstäckning? Jag tycker inte det. Det är givet att förvaltningen behöver arbeta med ytterligare effektiviseringar av en redan anorektisk verksamhet. Men enligt facket Vision som organiserar bland annat enhetscheferna, ställs välfärdens medarbetare redan inför omöjliga dilemman där de måste prioritera mellan att följa lagen eller hålla budget (AT 27/9-22). Inflationen slår hårt mot låglönearbetarna i välfärden, men inför avtalsrörelsen berättade den lokala sektionsordföranden i Kommunal att medlemmarna snarare pratade om dåliga scheman utan möjlighet till återhämtning, bristande bemanning och i övrigt usla arbetsvillkor (AT 30/12-22). Hon varnade för personalflykt. Alldeles nyligen (7/4-23) presenterade Kommunal en rapport, som visade hur andelen av deras medlemmar nationellt som stannar kvar i äldreomsorgen minskat från 76 procent 2012 till 60 procent 2017 och 46 procent idag. Enligt årsredovisningen för Alingsås 2022 är sjuksköterskor och undersköterskor bland yrkena med högst personalomsättning.

Hur tänker Socialdemokraterna att en uppskrivning av budget långt under kostnadsökningarna ska kunna göra något åt hela den katalog med brister som vid det här laget borde vara uppenbara för alla? När den övriga oppositionen tycks oroa sig allt mer över sakernas tillstånd har ni här en öppning att ta ledningen och framgångsrikt pressa för förändring. Ta den!

Kristoffer

LÄS MER:Dags att låta välfärdens behov styra budgeten

LÄS MER:Den enskilda patienten hamnar lätt i kläm

ANNONS