Det är vårt ekonomiska system som i jakten på ständigt ökande vinster  skövlar jordens naturtillgångar, skriver Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet.
Det är vårt ekonomiska system som i jakten på ständigt ökande vinster skövlar jordens naturtillgångar, skriver Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Insändare: Mänskligheten har inte orsakat klimatkrisen

Det är vårt ekonomiska system som i jakten på ständigt ökande vinster skövlar jordens naturtillgångar, skriver Elsa-Lena Åström, Kommunistiska Partiet.

ANNONS
|

Den senaste forskningen visar att de stora ekosystemen, Grönlandsisen, Västantarktis, de tropiska korallreven och permafrosten i Arktis, riskerar att kollapsa redan vid en ökning av medeltemperaturen med 1,5 grader. Kollapsar de kommer medeltemperaturen att stiga med flera grader. Därför är det alarmerande allvarligt att jordens medeltemperatur riskerar att nå 1,5 grader redan nästa år.

FN:s senaste klimatrapport säger att det krävs en omställning av hela det globala samhället och betonar att det måste ske på ett demokratiskt och rättvist sätt, som engagerar alla medborgare.

Det är vårt ekonomiska system, som i jakten på ständigt ökande vinster, skövlar jordens naturtillgångar. Samtidigt skapar det ofattbara rikedomar, som ägs av en omåttligt rik överklass. Priset är extrema orättvisor, miljöförstöring och ett alltmer instabilt klimat. Därför är det fel att påstå att det är mänskligheten som orsakat klimat- och miljökrisen.

ANNONS

Enligt Oxfam släpper den rikaste procenten i världen ut mer än dubbelt så mycket koldioxid, som den fattigare halvan! I Sverige, det miljardärtätaste landet i världen, släpper den rikaste procenten ut cirka tio gånger mer än den fattigare halvan! Den halvan av Sveriges befolkning som tjänar minst har dessutom minskat sina utsläpp. Den procent som tjänar mest fortsätter att öka sina!

Ska Sveriges utsläpp kunna minskas, måste åtgärderna anpassas till att den svenska klimatförstörelsen är beroende av klasstillhörighet.

Den halvan av befolkningen som har lägst inkomst, kan inte själva påverka sina utsläpp mer än marginellt. De kommer från livsmedelsproduktionen, tvånget att ha bil och från uppvärmning av bostäder. Det krävs därför att politikerna beslutar om en radikal och hållbar omställning av livsmedelsproduktionen, att det byggs energisnåla flerfamiljshus, införs en avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik och att hela samhället planeras så att transport- och energibehoven minskas.

De livsstilsrelaterade utsläppen för de med högst inkomster måste däremot minskas genom tvingande åtgärder, som kraftiga skattehöjningar på höga inkomster, på lyxkonsumtion, stora fastigheter, bilar och båtar. Med dessa skatter kan samhället bekosta både klimatåtgärder och en väl utbyggd välfärd och kultur. Sådant som ökar livskvaliteten utan att försämra klimatet. Med kortare arbetstid skulle medborgarna dessutom orka engagera sig i samhället och politiken.

Tyvärr driver inget parti, varken i riksdagen eller i vår kommun, någon av dessa frågor.

Elsa-Lena Åström, Kommunsitiska Partiet

LÄS MER:Insändare: Hur vill ni bidra till fred?

LÄS MER:Replik: Enkelt att bara se situationen från en sida

LÄS MER:Replik: Fred uppstår inte av sig självt

ANNONS