Det är i svåra tider som den skattefinansierade välfärden behöver fredas i så stor utsträckning som möjligt, skriver Pär Lundqvist och Kristina Grapenholm, Liberalerna. Arkivbild
Det är i svåra tider som den skattefinansierade välfärden behöver fredas i så stor utsträckning som möjligt, skriver Pär Lundqvist och Kristina Grapenholm, Liberalerna. Arkivbild Bild: Stefan Bennhage

Liberalerna satsar på sjukvården och kulturen

Det är i svåra tider som den skattefinansierade välfärden behöver fredas i så stor utsträckning som möjligt, skriver Pär Lundqvist och Kristina Grapenholm, Liberalerna.

ANNONS
|

Nyligen debatterade och beslutade regionfullmäktige om Västra Götalandsregionens budget för 2024. Liberalernas budgetalternativ är det som satsar mest på sjukvården och kulturen.

Svensk ekonomi befinner sig just nu i en perfekt ekonomisk storm, med rekordhög inflation, lågkonjunktur och stigande räntor. Den i kombination med Putins krig i Ukraina och en orolig omvärld gör det ekonomiska läget svårt. Det är en storm som behöver ridas ut. När Liberalerna och Grönblå samverkan styrde med en ansvarsfull ekonomisk politik skapades finansiella muskler som nu kan användas. För det är i svåra tider som den skattefinansierade välfärden behöver fredas i så stor utsträckning som möjligt. Därför valde vi att underbalansera budgeten med 1,4 miljarder kronor.

ANNONS

Hälso- och sjukvården först

I vårt förslag till budget så satsar vi mer än 100 miljoner kronor mer på hälso- och sjukvården än vad den rödgröna ledningen gör. För oss är det viktigt att tillgängligheten förbättras och att vårdköerna kapas. Vi menar att vården behöver komma betydligt närmare patienterna och att alla har en egen husläkare, en fast läkarkontakt. Därför behöver primärvården stärkas. I vår budget så påbörjar vi en satsning på vårdcentralerna som omfattar 200 miljoner kronor och som byggs ut de kommande åren. Dessutom satsar vi 20 miljoner extra för att säkra tillgången till jourcentraler i hela regionen. Det är satsningar som saknas i den rödgröna budgeten. När andra politiska partier pratar om vikten av att ställa om en till nära vård, då går vi från ord till handling.

Vi vill även inrätta och finansiera en ny mottagning för vård och hjälp vid sexuella övergrepp och våldtäkt. Det är en viktig fortsättning på det arbete som är påbörjat i regionen. Dessutom vill vi sjösätta flera nya vårdval på områdena gynekologi, mödravård och psykiatri. Vi ser att kvinnosjukvården är eftersatt och att vi behöver göra mer för att minska trycket på barn- och ungdomspsykiatrin.

Kulturen prioriteras

För oss liberaler är det viktigt att kulturens infrastruktur säkras för framtiden, att den kulturella friheten försvaras samt att kulturens kvalitet och dess lyskraft värnas. För oss är det ett lackmustest. För kulturen ska utmana och provocera, knyta samman och förena – även i svåra tider. När människor utövar eller tar del av kultur föds insikter och nya idéer som kommer både individ och samhälle till godo. Vi betraktar inte kulturen som en sektor vid sidan om, utan den är avgörande för samhällsutvecklingen och vår tillväxt.

I vårt förslag till budget lägger vi fram flera satsningar på kulturen. Det handlar om stärkt finansiering av det fria kulturlivet i Västra Götaland och av Blåsmusik i Väst samt en satsning på ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag för våra viktiga studieförbund och folkhögskolor.

Ska Västra Götalandsregionen ta sig genom stormen behövs ett ledarskap och en politik som gör skillnad. Nu är inte tid för otydlighet och ineffektivitet eller för en politik med allt till alla, för en sådan kurs riskerar att förvärra läget. Vi menar att det behövs tydliga prioriteringar. Därför är det liberala alternativet ett förslag som både tar ansvar och som skapar tro på framtiden.

Pär Lundqvist (L), regionråd

Kristina Grapenholm (L), Delregional nämnd väst (DRNV)

LÄS MER:Hälso- och sjukvårdens dilemman

LÄS MER:Var står ni politiker i frågan om nattöppen akutmottagning?

LÄS MER:Rödgrön ledning satsar genom krisen

ANNONS