Replik: Tomma ord är inte till någon hjälp

Barnfamiljer och de som lever på landsbygden behöver ekonomiskt stöd, inte tomma ord, skriver Amanda Andersson (MP).

ANNONS
|

Svar till Ingemar Kihlström (KD), 4/6.

Det är fint av Ingmar Kihlström att tänka på barnfamiljerna och de som lever på landsbygden, men tankar och tomma ord är inte till någon hjälp. Barnfamiljer och de som lever på landsbygden behöver ekonomiskt stöd, inte tomma ord. Ekonomiskt stöd som bland annat kan ges genom höjt barnbidrag till barnfamiljer, sänkt skatt för de som lever på landsbygden och gratis skolfrukost.

I min insändaren den 21/5 redogör jag för hur den skattesänkning på drivmedel som Sverigedemokraternas marionettregering drev igenom i sin höstbudget, kostade skattebetalarna 6,7 miljarder kronor och hur skattesänkningen (dagen efter den trädde i kraft) åts upp av inflationen. Jag redogjorde även för hur sänkning av reduktionsplikten inte kommer resultera i en sänkning av drivmedelspriserna med 5,50 kronor/litern som regeringen påstår eftersom sänkt reduktionsplikt istället kommer resultera i brist på diesel, vilket i sin tur kommer att resultera i ökade dieselpriser. Att priset på diesel kommer öka är inget som jag har hittat på utan det har bland annat kommunicerats av Dani Backteg, Presschef på Preem. Att det kommer bli 500 kronor billigare att tanka en Volvo V70 stämmer alltså inte. Genom en sänkning av reduktionsplikten kommer, förutom att skattebetalarnas pengar kastas i sjön, Sveriges totala utsläpp av koldioxid öka med flera miljoner ton koldioxid, mitt i en brinnande klimatkris.

ANNONS

Ingmar Kihlström menar i sitt svar på min insändare att regeringen, förutom att sänka priset på drivmedel, ska genomföra åtgärder som gör att Sverige kommer uppnå sina klimatmål. Mig veterligen har inga sådana åtgärder presenterats. Sveriges Klimatpolitiska råd (ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås) sågar regeringens klimatpolitik i sin årliga rapport och menar att Sverige, genom regeringens klimatpolitik, kommer öka sina utsläpp av koldioxid. Istället för att lyssna på forskarnas nödrop har regeringen tagit Sverige från att vara en del av lösningen till att vara en del av problemet. Vad som krävs för att regeringen ska vakna och agera är oklart. Ett tips från sidolinjen är att göra sig fri från det klimatförnekande stödpartiets orimliga inflytande.

Amanda Andersson, gruppledare Miljöpartiet de gröna Alingsås

LÄS MER:Replik: Anderssons svar säger mycket om MP:s landsbygdspolitik

LÄS MER:Vet inte om jag ska skratta eller gråta

LÄS MER:Vi gör det billigare att tanka – för att hela Sverige ska fungera

ANNONS