Stoppa nedrustningen av äldrevården i Alingsås!

Effektiviseringar och sparkrav duger inte längre, skriver allmänläkaren Peter Wertman.

ANNONS
|

I AT den 4 februari kunde man läsa, att det finns 30 tomma lägenheter på våra äldreboenden. Detta ses som ett ekonomiskt problem! Jag ser det som ett medmänskligt problem.

För att få en plats behöver man vara så sjuk att man behöver service dygnet runt eller är döende! Finns det ingen valfrihet för ensamma äldre? Äldreboende är inget hospice. En blandning av svårt sjuka och mindre sjuka äldre är bra för boende och personal.

Undersköterskorna som utför det tyngsta arbetet, fysiskt och mentalt är alltmer pressade. De har omoderna scheman med delade turer, arbete varannan helg, kort nattvila samt dålig lön. Sjuksköterskorna upplever en allt större vårdtyngd på grund av alltfler sjuka och döende patienter. Dessutom ständigt ökad byråkrati från ledningen för äldreomsorgen. Möjlighet till fortbildning är små, de flesta vill utvecklas och ej stagnera. Läkarna är beroende av erfarna sjuk- och undersköterskor. Om inte så är fallet drabbas de boende högst påtagligt av vårdmissar!

ANNONS

Personalen är uppgiven, man känner sig hunsad och ej uppskattad. Erfaren personal biter ihop tills man blir utbränd, sjukskriven eller säger upp sig.

Kostsamt att tappa kompetens

Var finns alla löften efter pandemin och valen? Kvalité och kompetens skulle ju öka. Rekryteringen går dåligt, allt färre unga vill arbeta inom äldrevården på grund av dåliga löner och dåliga arbetsvillkor. Vad gör man för att behålla den personal man har? Varför gör man inte mer? Det är kostsamt att tappa kompetens. Lyssna mer på personalens behov!

Jag tror att äldrevården är underfinansierad i dagens läge med allt fler äldre och sjuka. Effektiviseringar och sparkrav duger inte längre! Nämnden måste inse problemet samt engagera kommunalråden Daniel Filipsson och Simon Waern för att få en större budget, som motsvarar dagens behov. Äldrevård, skola och socialvård tillhör kommunens grunduppdrag. Parker och sporthallar är jättebra men ingår inte i grunduppdraget. Skärpning krävs, eller hur?

Detta har jag skrivit innan Ivo:s svidande kritik i helgens AT. Det går inte att hävda att kritiken är onyanserad. Lyssna och ta allas vår kritik på allvar!

Peter Wertman, allmänläkare i Sollebrunn sedan 1975

LÄS MER:Äldreboenden går back med miljoner – tomma platser

LÄS MER:Äldreomsorgen i Alingsås i fritt fall

LÄS MER:Nej, äldreomsorgen är inte i fritt fall!

ANNONS